Contact

Hebt u nog vragen dan kunt u altijd een E-mail sturen, schrijven of even opbellen.

Onze gegevens:

Universelle
Joost van den Vondellaan 31
7314 PG Apeldoorn

NL78 INGB 0009 6964 82

Telefoon: 055-3558083
E-mail: dirk.postmus@planet.nl

Studieleider: D. Postmus, leraar Frans m.o.